mandag 20. oktober 2014

Christieparken

Christieparken ligger rett bak Brann Stadion. Landåsbekken renner gjennom parken. Øverst i parken ligger Bergens eldste stenbro, bygget i anledning den Bergenske postvei. Ned gjennom parken er mange broer, stenskulpturer av Bård Breivik og polerte marmorsteiner fra Marmorøya i Nordåsvannet. Christie Mølle ble restaurert i 2004. Idag var møllen igang og korn ble malt til mel.