lørdag 1. mai 2010

Foldøy 12.-21. april

I vinter er alle de store granene felt både hos naboen og hos oss.
Posted by Picasa

Ingen kommentarer: