torsdag 21. mai 2015

Bjørka lar seg ikke stoppe selv om den rotveltet for mere enn 10 år siden.


Ingen kommentarer: