mandag 7. mars 2016

Fløyen i sol

Tippetue opp og Fløysvingene ned. Fremdeles glatt og vinterlig.
Fløysvingene absolutt minst glatt. De første krokusene rett nedenfor Skansen.Ingen kommentarer: